Татарська башта – наступний важливий оборонний пункт міста. Назву башта отримала від сусідства з Татарським передмістям. Це був головний міський вхід з сторони Корця та Звягеля. Башта досить схожа на Луцьку браму, та збереглася до наших часів набагато гірше.

Луцька та Татарська башти, видатні пам’ятки оборонного зодчества XV-XVI ст., були найважливішими ланками в оборонній системі міста. Внаслідок того, що башти виконували одні і ті ж самі функції (оборонної башти та міської брами) вони дуже подібні. План кожної складається з поєднання овалу та прямокутника. Весь об’єм кожної башти виступав за межі кам’яної стіни, яка була пов’язана з торцевою стіною прямокутного об’єму башти, направленого до центру міста. Таке планове та об’ємне вирішення давало можливість максимально збільшити зону фланкуючого обстрілу з бійниць, розміщених в овальних частинах споруд та бокових фасадах прямокутних об’ємів башти.